Samfunnsansvar

Bybadet er bevisst i sitt samfunnsansvar på flere områder, innen helse, miljø og bærekraft, mangfold og inkludering overfor gjester og ansatte, i samarbeid med våre leverandører, kommunen og frivillige organisasjoner.

Våre ansatte er våre viktigste ressurser og vi er opptatt av mangfold og et inkluderende arbeidsliv. Som badeanlegg og helseaktør jobber vi kontinuerlig med å legge til rette for gode treningsvaner og svømmeglede for flest mulig. Med beliggenheten her på Nordvestlandet omgitt av vann og sjø- er vi ekstra opptatt av svømmeopplæring og trygghet i vann for alle.

Bybadet skal være – ETT HYGGELIG STED FOR ALLE.

ENERGISPARING

Å drifte et anlegg som Bybadet krever mye energi, og energi er en av de største kostnadsdriverne vi har. Selv et toppmoderne anlegg som Bybadet har mye å spare på å jobbe strukturert med ENØK-tiltak og energisparing.

EMBALASJE OG AVFALLSHÅNDERING

Bybadet har fokus på å redusere plast så langt det er mulig å gjennomføre. Vi bruker Future Smart-produkter som er fremstilt av 100% fornybar materiale. Vi resirkulerer papp og plast, og panter mest mulig.

ARBEIDSTRENING OG -INTEGRERING

Vi arbeider hardt for å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tror andre kan få arbeidsglede gjennom å jobbe sammen med oss. Gjennom samarbeid med blant annet NAV gir Bybadet mennesker som har falt utenfor arbeidslivet en ny mulighet gjennom arbeidstrening og oppfølging. Vi har mål om å ta imot studenter på arbeidspraksis hvert halvår.

SPONSING

Lurer du på om vi ønsker å støtte din organisasjon eller ditt arrangement med billetter? Vi deler hvert år ut billetter til ulike anledninger, etter noen satte kriterier. Les mer og søk her: https://bybadet.no/spons (kopier og lim inn i ny fane)

SAMARBEIDSPARTNERE

Vi samarbeider med mange aktører for å gjøre Ålesund til et godt sted å bo. Vi samarbeider blant annet med Aalesunds SLK, Skattekammeret og Røde Kors for å nevne noen.