Seniorsvømming

Velkommen til en rolig og sosial formiddag på Bybadet!
Seniorsvømming kjøpt

Hver fredag er det tilrettelagt for seniorsvømming kl 0830-1200. Terapibadet holdes av til dere. Vi serverer gratis kaffe.

Husk gyldig honnørbevis for honnørpris.

Velkommen!