Livredningskurs

Bybadet tilbyr livredningskurs og livredningsprøver for alle som skal ha ansvar for sikkerhet i og ved vann. Våre instruktører er utdannet via Bad, Park og Idrett. Kurs gjennomføres på forespørsel. Ønsker du å booke livredningskurs, livredningsprøve eller førstehjelpskurs, send e-post til post@bybadet.no.
218218249 4640001379344928 2834370022374225824 n

Årlig livredningsprøve for lærere, barnehageansatte og andre med ansvar for barn/ungdom/grupper
Livredningsprøven består av:

- Hoppe uti bassenget på dypt vann

- Svømme 100 m på magen, svømme 100 m på rygg

- Dykke ned og hente tre gjenstander, dykke ned og hente dukke

- Ilandføre dukke minimum 20 m, utføre HLR på dukke, gjøre rede for alarmplanen, bruke forlenget arm.

Hos oss kan du ta livredningsprøven på 1,5 m, 1,8m og 4,1 m dybde. Merk at prøven minst må tas på den dybden som er i bassenget du skal operere i. Prøven gjøres med klær og uten svømmebriller.
Deltakere må ha fylt 15 år. Varighet er på ca 60 minutter. NB: Forbehold om minimum 4 påmeldte

Pris: 400 kr per person.Oppfriskningskurs livredning
Et kortere oppfriskningskurs for lærere der det er gjennomgang av visse punkter fra livredning og grunnkurs i førstehjelp. Inkluderer øving på HLR og livrednings prøve. Ca 2 time. Deltakere må ha fylt 15 år. NB: Forbehold om minimum 4 påmeldte

Pris: 550 kr per person.


Livredningskurs og livredningsprøve ( 3timer)
Bybadet holder livrednings kurs for private personer, lærere, pedagoger, assistenter, og andre med ansvar for sikkerhet.

Først er kort teori om livredning, før vi deler dere i grupper hvor dere øver på deler av livredningsprøve. Vi avslutter med livredningsprøven, hvor deltakerne dykker og henter dukke på den dybden de er komfortable med. Merk at prøven minst må tas på den dybden som er i bassenget du skal operere i. Deltakere må ha fylt 18 år. Prøven gjøres med klær og uten svømmebriller. Deltaker må kunne dykke, svømme 200 m og ilandføre.

 • Skal du ha generell godkjenning noteres dybde du henter synkesukken i kompetansebeviset. Det er da denne dybden du er godkjent til å ha oppsyn. På Bybadet kan synkedukken hentes på 4,1 meters dyp, 1,8 meters dyp eller 1,5 meters dyp
 • Livredningsprøva består av å hoppe uti bassenget på dypt vann, svømme 100 m på magen, svømme 100 m på rygg, dykke ned og hente tre gjenstander, dykke ned og hente dukke, ilandføre dykke minimum 20 m, utføre HLR på dukke, gjøre rede for alarmplanen, bruke forlenget arm.

Livredningskurs inneholder:

 1. Grunnleggende teori
 2. Førstehjelp og livredning
 3. Trening på førstehjelpdukke
 4. Hjerte- og lungeredning (HLR)
 5. I vann: – trening på dykking til 2 eller 5 meter
 6. Forlenget arm
 7. Ilandføring
 8. Livredningsprøva til slutt, inkl. 200 meter svømming


Et gyldig bevis på gjennomført livredningskurs varer 2 kalenderår fra x-dato. Kursets varighet er på ca 3 timer.

Pris: kr 698,-. .
Det må være minst 4 deltakere for at det blir kurs.
Basiskurs i førstehjelp og livredning
Kurset er på 3-4 timer fordelt på førstehjelp, hjerte-lungeredning og livredning i vann. Vi går gjennom alarmplan, HLR, typiske bassengskader, dykketeknikk, ilandføring og livredningsprøve. Kurset er lagt opp med trening på dykking og livredningsteknikker. Kurset krever en brukbar svømmeferdighet. Ved å bestå dette kurset får en kompetanse innen livredning. Da kan en ha ansvaret for grupper i vann. For å få kompetansebeviset må en hoppe ut i bassenget og svømme 200 meter, derav 100 meter rygg. En skal også gjennom en livredningsprøve.

Det gjennomføres en livredningsprøve på slutten av kurset der deltakerne som består prøver får med seg et kompetansebevis som er gyldig 12 måneder.

Deltakere må ha fylt 15 år.

Kurs passer blant annet for:

 • Lærere og andre ansatte ved barnehager, skoler og aktivitetsskoler,
 • Ledere og veiledere i friluftsliv og vannaktiviteter,
 • Bedrifter som er pålagt livrednings kurs.

Pris: 890kr per person, .

Minste antall deltakere er 4 stk.
Valgfritt kjøp av teori bok kr 100,-.


Booking
Gjennomføres på forespørsel. Ønsker du å booke livredningskurs, livredningsprøve eller førstehjelpskurs, send e-post til post@bybadet.no.