Livredningskurs - og livredningsprøve

Bli tryggere i og ved vann. Gjennomføres på forespørsel.
218218249 4640001379344928 2834370022374225824 n

Livredningsprøve for lærere og barnehageansatte
Livredningsprøven består av å hoppe uti bassenget på dypt vann, svømme 100 m på magen, svømme 100 m på rygg, dykke ned og hente tre gjenstander, dykke ned og hente dukke, ilandføre dukke minimum 20 m, utføre HLR på dukke, gjøre rede for alarmplanen, bruke forlenget arm. Hos oss kan du ta livredningsprøven på 1,5 m og 4,3 m dybde. Merk at prøven minst må tas på den dybden som er i bassenget du skal operere i.
Deltakere må ha fylt 18 år. Prøven gjøres uten svømmebriller. Deltaker må kunne dykke, svømme 200 m og ilandføre.
Pris: 400 kr per person

Basiskurs i førstehjelp og livredning
Kurset er på 4-5 timer fordelt på hjerte-lungeredning og livredning i vann. Vi går gjennom alarmplan, HLR, typiske bassengskader, dykketeknikk, ilandføring og livredningsprøve (se info over for innhold i prøven).

Ved å bestå dette kurset får en kompetanse innen livredning. Da kan en ha ansvaret for grupper i vann. For å få kompetansebeviset må en hoppe ut i bassenget og svømme 200 meter, derav 100 meter rygg. En skal også gjennom en livredningsprøve.

Kurset er lagt opp med trening på dykking og livredningsteknikker. Kurset krever en brukbar svømmeferdighet.

Deltakere må ha fylt 15 år. For å kunne ta på seg ansvar i bassenget må en ha fylt 18 år.

Pris: 800 kr per person, eller gruppepris 5000 kr for 8 personer. Minste antall deltakere er 4 stk.