Livredning- og førstehjelpskurs

Bybadet tilbyr livredningskurs og livredningsprøver for alle som skal ha ansvar for sikkerhet i og ved vann. Våre instruktører er utdannet via Bad, Park og Idrett.
218218249 4640001379344928 2834370022374225824 n

Livredningsprøve for lærere og barnehageansatte
Livredningsprøven består av å hoppe uti bassenget på dypt vann, svømme 100 m på magen, svømme 100 m på rygg, dykke ned og hente tre gjenstander, dykke ned og hente dukke, ilandføre dukke minimum 20 m, utføre HLR på dukke, gjøre rede for alarmplanen, bruke forlenget arm. Hos oss kan du ta livredningsprøven på 1,5 m, 1,8m og 4,1 m dybde. Merk at prøven minst må tas på den dybden som er i bassenget du skal operere i.
Deltakere må ha fylt 18 år. Prøven gjøres med klær og uten svømmebriller. Deltaker må kunne dykke, svømme 200 m og ilandføre.
Varighet er på ca 30minutter.

Pris: 450 kr per person. Redusert pris ved felles gruppe på minst 6.personer.


Livredningskurs og livredningsprøve
Først kort teori om livredning før vi deler dere i grupper hvor dere øver på deler av livredningsprøve. Vi avslutter med livredningsprøva, hvor deltakerne dykker og henter dykke på den dybden de er komfortable med. Livredningsprøva består av å hoppe uti bassenget på dypt vann, svømme 100 m på magen, svømme 100 m på rygg, dykke ned og hente tre gjenstander, dykke ned og hente dukke, ilandføre dukke minimum 20 m, utføre HLR på dukke, gjøre rede for alarmplanen, bruke forlenget arm. Hos oss kan du ta livredningsprøven på 1,5 m, 1,8m og 4,1 m dybde. Merk at prøven minst må tas på den dybden som er i bassenget du skal operere i. Deltakere må ha fylt 18 år. Prøven gjøres med klær og uten svømmebriller. Deltaker må kunne dykke, svømme 200 m og ilandføre.
Kursets varighet er på ca 2 timer.

Pris: 650 kr per person. Redusert pris ved felles gruppe på minst 6.personer.


Basiskurs i førstehjelp og livredning
Kurset er på 3-4 timer fordelt på førstehjelp, hjerte-lungeredning og livredning i vann. Vi går gjennom alarmplan, HLR, typiske bassengskader, dykketeknikk, ilandføring og livredningsprøve. Kurset er lagt opp med trening på dykking og livredningsteknikker. Kurset krever en brukbar svømmeferdighet. Ved å bestå dette kurset får en kompetanse innen livredning. Da kan en ha ansvaret for grupper i vann. For å få kompetansebeviset må en hoppe ut i bassenget og svømme 200 meter, derav 100 meter rygg. En skal også gjennom en livredningsprøve.

Det gjennomføres en livredningsprøve på slutten av kurset der deltakerne som består prøver får med seg et kompetansebevis som er gyldig 12 måneder.

Deltakere må ha fylt 15 år. For å kunne ta på seg ansvar i bassenget må en ha fylt 18 år.

Kurs passer blant annet for:

  • Lærere og andre ansatte ved barnehager, skoler og aktivitetsskoler,
  • Ledere og veiledere i friluftsliv og vannaktiviteter,
  • Bedrifter som er pålagt livredningskurs.

Pris: 800 kr per person, eller gruppepris på 5000 kr for 10 personer. Deretter 500 kr pp ved flere. Minste antall deltakere er 4 stk.
Valgfritt kjøp av teoribok kr 100,-.


Booking
Gjennomføres på forespørsel. Ønsker du å booke livredningskurs, livredningsprøve eller førstehjelpskurs, send e-post til post@bybadet.no.